image banner
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19


image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 221
  • Trong tuần: 1 251
  • Tất cả: 90633
Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 90

UBND xã Mỹ Thịnh ban hành  hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 01/02/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, UBND xã Mỹ Thịnh ban hành  hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 01/02/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thịnh và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã bằng hình thức thích hợp.

Nội dung lấy ý kiến: Toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất...

Hình thức lấy ý kiến: Có thể lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản; Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo; lấy ý kiến trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… và các hình thức khác phù hợp. Ban văn hóa-thông tin đã đang tải thông tin và toàn bộ dự thảo Luật đất đai sửa đổi trên Cổng thông tin điện tử của xã, phát trên hệ thống đài truyền thanh để nhân dân tra cứu. Sau khi tổ chức lấy ý kiến, UBND xã sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo của đơn vị gửi UBND huyện theo quy định.

2023_2_9_9_45_28_638115327281931068_du-thao-luat-dat-dai.doc

Tin khác
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ THỊNH
Địa chỉ : Mỹ Thịnh - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: 
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang